Bota Në Duart Tuaja

Këtu mund të përjetoni disa nga lojrat interaktive që mund të gjeni në Muzeun e vlerave universale në ekranet me prekje. Çdo lojë është një provë e aftësisë tuaj për të zgjidhur problemet e “botës” … kështu që të përqendroheni dhe mos u hutoni!