Lojëra Interaktive

Këtu mund të përjetoni disa nga lojërat interaktive që mund të gjeni në Muzeun e Vlerave Universale në ekranet me prekje. Çdo lojë është një provë e aftësisë tuaj për të zgjidhur dilema të ndryshme me të cilat mund të përballemi në jetë. Përqendrohuni!