Ndërlidhja

Një lojë që ju ndihmon të njohni lidhjet më të këqija që kemi në këtë botë jashtë, të gjitha me fuqinë e syrit tuaj, me përdorimin e teknologjisë eyetracking.