Burime Mbështetëse

Materiale promovuese 2

Materiale promovuese 1

Studimi “Vlerat Humane në Shqipëri”, nga Guri, Ndrio & Carvalho
Mbështetje mbi kërkimin në website ALB2EU (video në anglisht)