Biografi

Në këtë seksion mund të shihni disa nga biografitë e Sages e Njerëzimit (në Anglisht), të cilat ju mund të gjeni në Muzeun e Vlerave Universale mes shumë të tjerave. Ju do të njihni për sagat nga epoka të ndryshme, prejardhje dhe kontekste. Merrni kohë për t’u çlodhur dhe për të reflektuar se si mësimet e tyre janë aq të përditësuara dhe të rëndësishme për botën sot!


Agostinho da Silva

Confucius

Christ

Mother Teresa

Mohamed

Moses

Fernando Pessoa

Father António Vieira