Themeluesit
EVA NDRIO DE CARVALHO

Doktor në FLUL, Universiteti i Lisbonës, ka diplomë Master në Familje dhe Shoqëri nga ISCTE, Instituti i Universitetit të Lisbonës, është diplomuar në Gjeografi dhe Planifikim Rajonal në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Humane në Universitetin e Ri të Lisbonës. Bashkëthemeluese e iLIDH – Instituti Luso-Ilir për Zhvillimin Njerëzor, si dhe koordinatore e projektit në Institutin e Shkencave Familjare në Universitetin Katolik të Portugalisë. Gjatë 25 viteve të fundit ajo e ka përqendruar karrierën e saj në pjesëmarrjen dhe koordinimin e Projekteve Kërkimore dhe Zhvillimore si dhe në Bashkëpunimin Ndërkombëtar.

Ajo është gjithashtu bashkëthemeluese dhe Drejtuese e programit të literacisë shoqërore LED mbi Vlerat dhe të Universitetit të Vlerave.  

LOURENÇO XAVIER DE CARVALHO

Doktor në Shkencat e Edukimit, diplomuar në Fakultetin e Edukimit dhe Psikologjisë, Universiteti Katolik i Portugalisë, është diplomuar në Sociologji në Institutin e Lartë të Shkencave të Punës dhe Sipërmarrjeve (ISCTE).

Bashkëthemelues i iLIDH – Instituti Luso-Ilir për Zhvillimin Njerëzor. Gjatë 25 viteve të fundit ka marrë pjesë dhe ka koordinuar disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare Kërkimore dhe Zhvillimore dhe ka qenë këshilltar për institucionet publike dhe private në fushat e Arsimit, Trajnimit, Punësimit, Emigracionit dhe Menaxhimit të Njohurive. Ai gjithashtu ka punuar si ekspert dhe anëtar i grupeve të punës në programet e Komisionit Evropian (KE) dhe të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OBZHE), duke qenë autor dhe bashkëautor i një sërë botimesh.

Ai është Konsull Nderi i Republikës së Shqipërisë në Lisbonë dhe bashkëthemelues i programit të literacisë shoqërore LED mbi Vlerat dhe të Universitetit të Vlerave.