Metodologjitë

Të mësuarit duke zbuluar – Të mësuarit eksperimental

Mësimi eksperimental është një perspektivë e gjerë që nxjerr në pah përvojat që favorizojnë mësimin autentik si një bazë themelore për marrjen e aftësive të rëndësishme për zhvillimin njerëzor.

Nuk ekziston mësim pa praktikë dhe praktikë pa mësim.

Programi LED on Values, duke integruar plotësisht këtë metodologji në Edukimin për Vlerat i orientuar për fëmijët dhe të rinjtë, iu jep atyre mundësinë për të analizuar, interpretuar dhe kuptuar, nga këndvështrime të reja, temat më themelore për karakterin e tyre duke u përqëndruar në aktivitete sfiduese të cilat u sigurojne një komponent të fortë emocional, të udhëhequr nga mësuesi si elementi lehtësues.