ALB2EU Toolkit

“Vlerat Evropiane për Integrimin e Shqipërisë” – Moduli ALB2EU – Programit LED on Values është një program i Literacisë Sociale që synon të mbështesë Komunitetin Edukativ:

  • nxënësit nga kopshti deri në shkollën e ulët, të mesme dhe të lartë;
  • prindërit/kujdestarët e edukimit;
  • mësuesit;
  • drejtuesit e shkollave.

Në kontekstin e kompleksitetit gjithnjë në rritje të rrugëve dhe destinacioneve në një rrjet dhe skenar të udhëkryqeve dhe perspektivave të mundshme për të ardhmen, LED on Values pretendon t’i japë dritë këtij rrjeti me drita LED që, edhe pse të vogla, në dinamikën e përvojës së përbashkët në mesin e fëmijëve dhe të rinjve në kontekstin e të mësuarit, sjellin ndriçim të madh në udhëkryqet me të cilat ata do të ballafaqohen.

LED i tregon secilit nxënës “nga po shkon” dhe stimulon, nëpërmjet eksperiencës, interiorizimin e vlerave për formimin e karakterit të tij.

Mësuesve i mundëson një vlefshmëri të re pedagogjike, rigorozitet shkencor të vlefshëm, e cila i lejon të modifikojnë strategjitë arsimore, duke krijuar orët e mëesimit me përfshirjen e nxënësve dhe një menaxhim pedagogjik të diferencuar, më mirë i artikuluar dhe i efektshëm për pasurimin dhe vlerësimin kurrikular.

Në komunitetin e sotëm shkollor, LED on Values është sinjali modern i një porti të sigurt, ku mirëpriten të gjitha anijet dhe përvojat. Është ankorimi që siguron ngarkesën e ndritshme dhe udhëzuese të LED-eve.

Kjo faqe web dhe burimet pedagogjike u zhvilluan me mbështetjen e Programit Jean Monet të Komisionit Evropian.