Agjenti i Monitorimit

Ky është një mjet backoffice i zhvilluar për Muzeun e Vlerave Universale (UVM), prototipi i parë i të cilit u krijua në kuadër të një projekti teknologjik të kompanisë iLIDH spin-off, Kuptim – Learning Solutions dhe më së fundi i zhvilluar për kontekstin e të mësuarit në Literacy Social në UVM, me projektin evropian TEL4SL.
Ky është një sistem inovativ i bazës së të dhënave që ju lejon të regjistroni dhe të përcillni hapat e të mësuarit të vizitorëve gjatë ekspozimit interaktiv të UVM duke regjistruar vizitorët dhe modulet fizike MVU (lojëra dhe aktivitete digjitale dhe jo-digjitale) dhe përmes një intraneti online të komunikimit në mes të sistemit Agjentët e Monitorimit janë në gjendje të mbledhin të dhëna nga çdo modul mësimor në kohë reale, duke krijuar një bazë të dhënash (anonime) të përvojave të të mësuarit të vizitorëve në UVM.
Ky sistem është gjithashtu i aftë të krijojë një prodhim individual dhe grupor në lidhje me performancën e vizitorëve në lidhje me aftësitë transversale të zhvilluara, bazuar në vlerat universale të adresuara në lojëra dhe aktivitete, ndërfaqja e përdoruesit e të cilave është një aplikacion Android që mund të jetë të përdorura në pajisjet e tyre të lëvizshme ose të ofruara në UVM.