EKSPOSITA I VLERAVE UNIVERSALE

Përmes promovimit të vlerave universale si bazë e kompetencave kyçe në nivel personal, shoqëror dhe qytetar, Ekspozita do të jetë një hapësirë ​​ndërvepruese e modeluar për:

• rritjen e ndërgjegjësimit dhe stimulimin e reflektimit të vizitorëve për vendin e tyre në natyrë dhe rolin në shoqëri, kontributin e tyre për të Mirën e Përbashkët në harmoni me vlerat universale;

• të nxisin krijimtarinë tek fëmijët dhe të rinjtë duke i inkurajuar ata të mendojnë për vete, të mësojnë të artikulojnë mendimet e tyre dhe të përfshihen në pasojat e vendimeve të tyre morale, të udhëhequr nga vlerat universale;

• të ftojnë vizitorët që të bëjnë zgjedhje të ndryshme përmes ushtrimeve të hartuara për të testuar mendimet e tyre duke zbuluar zgjidhje krijuese që i shërbejnë të mirës individuale dhe të mirës kolektive.

Këtu vizitorët mund të përjetojnë dhe të mësojnë përmes ndërveprimeve audio-vizuale me teknologji të përparuar, si dhe nëpërmjet ekspozitës multimediale të biografive të diturisë së njerëzimit, që nga kohërat e lashta deri në të tashmen, të cilat kanë sjellë kontribute të mëdha në promovimin e vlerave universale, duke shërbyer si burime frymëzimi, mësimi dhe reflektimi për urtësinë universale.