Kush Jemi

Jemi një organizatë jofitimprurëse që synon të kërkojë rrugëzgjidhje për një jetesë të plotë në ambiente të ndryshme kulturore nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve inovative, duke ju ofruar një hapësirë mirëqenieje dhe intrumente të zhvilluara mbi vlerat universale dhe përvojat e të mësuarit për të zgjeruar Dituritë Universale (Comenius, 1642)

Universiteti i Vlerave demonstron, duke përdorur metodën shkencore, teknologjitë kryesore për eksperiencat rekreative dhe edukative dhe praktikat kontemplative, se individi është një manifestim i një veçantie që është e lidhur me të gjitha veçantitë e tjera, një manifestim i gjithë universit, duke përmbajtur brenda vetes tërësinë e tij.

Universiteti i Vlerave u themelua dhe menaxhohet nga: