Makro dhe Mikro

Një udhëtim nga microscale kozmik në microscale intracellular në një shtrat të rehatshëm duke parë “qiellin” …