Muzeu I Vlerave Universale

Muzeu i Vlerave Universale është një vend i përvojave të shumëfishta dhe të mësuarit që kombinon kulturën, arsimin, teknologjinë, Kërkimin & Zhvillimin me argëtimin, duke stimuluar reflektimin mbi rolin e secilit prej nesh në shoqëri nëpërmjet aktiviteteve pedagogjike, lojërave ndërveruese, dokumentarëve dhe ekspozitave tematike. Qëllimi i tij është edukimi për vlerat dhe lumturinë, largimi nga pikëpamja materialiste për jetën dhe favorizimi i dimensionit shpirtëror, jo dogmatik, në një qasje që investon në mësimin përmes përvojës, në zbulimin e natyrës, në aftësitë e vetreflektimit, në kontakt me ndërgjegjen individuale dhe kolektive. Promovon një ideal të zhvillimit personal, shoqëror dhe qytetar, harmonik dhe integral që bashkon cilësitë e karakterit, marrëdhëniet harmonike dhe përgjegjësinë qytetare.