Rreth Nesh
 

Si rezultat i nënshkrimit të një protokolli midis iLIDH dhe Komisionit Kombëtar të UNESCO-s, Universiteti i Vlerave në Maj 2016 u shpall një Qendër e UNESCO-s.

Partnerë financues