Vizita Virtuale

Nëse nuk keni mundësi të vizitoni personalisht Muzeun e Vlerave Universale, bëni një vizitë virtuale në hapësirën ndërveruese të ekspozitës, luani disa lojëra ndërvepruese në internet dhe mësoni llojet e ndryshme të aplikacioneve ndërvepruese digjitale dhe jo digjitale të kësaj hapësire inovative të të nxënit.

Ndiqni link-et e Nën-menusë Vizita Virtuale për ta hapur online, e cila u mundësua me ndihmën e Programit Europian Erasmus +.