Normal ose i Rastësishëm

Një lojë që do të sfidojë shumë nga siguritë tuaja në lidhje me zakonet e njeriut në një “makinë të së vërtetës”, duke përdorur teknologjitë elektrokardiografike dhe teknologjinë e përgjigjes së galvanizuar të lëkurës.